Skip to content

Grundläggning
med våra egna maskiner och grävare


MARKDESIGN MED KÄNSLA FÖR ESTETIK

På Lindells Bygg har vi kompetens och resurser att utföra alla typer av grundläggningsarbeten och markdesignuppdrag.
Murar, uppfarter, plattsättning och anläggning av gräsmattor är bara några exempel på vad vi kan ta oss an.

Vår samlade kompetens gör det enkelt för dig som kund.
Du slipper anlita flera olika aktörer, samtidigt som vårt helhetskoncept täcker in både funktion och estetik.

Våra erfarna medarbetare har blick för vad som blir bäst!

MASKINPARK

Traktorer:
  • Atlas 80e -16 6ton, tipplast 4ton. Miljöklass: Steg 3B 

  • Waycor 560 -22 8.5ton tipplast 6.5 ton. Miljöklass: Steg 5

  • Redskap till traktorer: Skevfäste, kranarm, gafflar med timmergrip, multiskopa, sandskopa, smalskopa, planerskopa, sandskopa, BRW-hyvel

Grävare
  • Kobelco -21 5,5 ton med rotortilt/gripkasett, grävsystem och transportvagn för snabba och billiga flyttningar.
  • Redskap: Standard skopor, slaghack, hydralisk sållskopa, trädklipp, spåntskopa, rivningsgrip, timmergrip, planeringsbalk, dikesskopa, sop

Kontakta oss för hjälp med markarbeten!

Snöröjning till fast pris per vinter.

  • Snön från er uppfart och plogvall ska placeras på er tomt/mark.
  • Har ni något ömtåligt vid uppfarten, t.ex. kantsten eller buskar, ska detta märkas ut med orange plogkäpp minst 1.5m. Vår skopbredd är från 2,5meter.
  • Snö från takskottning/takras kommer inte att tas bort under ordinarie plogsväng. Även bortforsling av snö till annan plats. Det beställs separat och ingår inte i kostnaden för snöröjningen av uppfarten.
  • Ni får en faktura i brevlådan med förfallodatum den 25 december. Om ni har fullt utnyttjat RUT-avdrag för året kan ni vänta med fakturan i 10 dagar och betala den senast den 5 jan. OBS! Det är alltså betaldatumet som styr vilket år RUT-avdraget hamnar på. På så sätt är det du som styr på vilket år du vill att RUT-avdraget nyttjas.
  • Vänta inte med att beställa snöröjning. Det är viktigt för oss att veta hur många kunder vi har, så att vi kan planera plogsvängen. Vi har ett begränsat antal kunder vi kan åta oss.
  • När er gata har plogats röjer vi. Dock kan vi inte vara överallt samtidigt, direkt efter gatuplogningen, eftersom vårt plogområde tar upp emot 12 timmar att röja.
  • Vi åker ut när Ö-viks kommun kallar ut för en plogsväng av vägar. Deras gräns är cirka 6 centimeter blötsnö eller cirka 9 centimeter kall snö. Alltså kommer vi ej att åka ut och röja om det kommer mindre än kommunens gränser. OBS! bor du vid en väg där tex. SVEVIA sköter så har dom tätare intervall/gränser. Vi kommer inte att ta plogvallar vid dessa tillfällen.

  • Vid utkallning från kommunen så skickar vi ut ett SMS till samtliga avtalskunder där vi meddelar att vi påbörjar snöröjning. På så sätt har du koll på att vi är på väg till er.

  • Priset för snöröjning hela vintern är från 2875 kr för hela uppfarten. Vill ni endast ha hjälp med plogvallen så är priset 2000 kr. Alla priser är efter RUT-avdrag som vi sköter automatiskt.

Vill ni  ha hjälp med snöröjning vid enstaka tillfällen så är ni välkommen att kontakta oss via SMS på 0706655593 så tar vi er så snart vi kan EFTER alla avtalskunder och vid dessa enstaka tillfällen administrerar vi inget RUT-avdrag.