Markarbeten

Grundläggning med våra egna maskiner, grävare och lastbil.

MARKDESIGN MED KÄNSLA FÖR ESTETIK

På Lindells Bygg har vi kompetens och resurser att utföra alla typer av grundläggningsarbeten och markdesignuppdrag. Murar, uppfarter, plattsättning och anläggning av gräsmattor är bara några exempel på vad vi kan ta oss an.

Vår samlade kompetens gör det enkelt för dig som kund. Du slipper anlita flera olika aktörer, samtidigt som vårt helhetskoncept täcker in både funktion och estetik. Våra erfarna medarbetare har blick för vad som blir bäst!

Kontakta oss för hjälp med markarbeten!

Meny